Неделя ориентировщика-2013 в Полтаве

Здравствуйте, друзья!
Пришло время поговорить о весенних соревнованиях в городе Полтава более конкретно. А именно, о многодневке «Неделя ориентировщика-2013».

В связи с этим публикую копию Положения об этих соревнованиях. Образцы карт всех дней можно посмотреть в другом моём блоге Бегом к здоровью.

                                                                                  

Встреча «конкурентов» на контрольном пункте  😉

Затверджую

Директор Полтавського обласного

центру туризму і краєзнавства

учнівської молоді

                                                                                                          С.В. Комісар

                ____ березня 2013 р.

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про багатоденні особисті змагання на першість  Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді  зі спортивного орієнтування

 «Тиждень орієнтувальника-2013»

 

1. ОРГАНІЗАТОРИ

            Загальне керівництво та безпосереднє проведення і суддівство змагань здійснює Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді  та головна суддівська колегія (ГСК), склад якої затверджується оргкомітетом змагань.

 

2. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ, ПРОГРАМА

ВІКОВІ ГРУПИ:

Група А – спортсмени 1996 року народження і старші.

Група В – спортсмени 1997 -1999 р.н.

Група С – спортсмени 2000 р.н. і молодші.

Група N – новачки, тобто учасники, які не брали участі ні в одному з офіційних стартів в змаганнях зі спортивного орієнтування, незалежно від віку.

Запрошуються орієнтувальники міста Полтави і області.

Учасники змагаються на дистанціях в заданому напрямку та з вибору (групи С і N)

3. МІСЦЕ І ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ, ПРОГРАМА

1 день  — 4 квітня 2013 року, четвер –  мікрорайон Половки. Центр змагань  — гімназія №32 міста Полтави. Відкриття змагань – о 14 годині 30 хвилин. Старт – о 15 годині.

2 день  —  6 квітня 2013 року, субота   —  район села Ковалівка. Центр змагань – стадіон місцевого інтернату. Старт – об 11 годині.

3 день   —  7 квітня 2013 року, неділя  —  лісовий масив в районі сіл Копили, Марківка. Центр змагань – біля озера. Старт — 11 година.

4 день  —  9 квітня 2013 року, вівторок – «Зелений острів», територія між руслом ріки Ворскла и та ділянкою залізниці в районі станції Кривохатки. До центру змагань рухатись вулицею Зелений острів, а потім Радянської армії в північно-східному напрямку. Після стику вулиць Радянської армії і Павла Тичини – маркіровка.  Старт — о 15 годині.

5 день  —  11 квітня 2013 року, четвер –  міський дендрологічний парк. Від зупинки автобуса «Дендропарк»  до центру змагань (галявина посередині карти) буде маркована розмітка. Старт – о 15 годині. Урочисте закриття «Тижня орієнтувальника-2013»  — після закінчення змагань, орієнтовно о 17 годині.

4. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

            Особисті місця кожного дня в групах визначаються згідно з Правилами змагань.

Переможці та призери в загальному заліку в  групах  А, В, С  визначаються за сумою місць, зайнятих спортсменами в усіх стартах.

5. НАГОРОДЖЕННЯ

            Переможці та призери в загальній першості в усіх групах нагороджуються грамотами  та призами Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.

6. ФІНАНСУВАННЯ

            Нагородження переможців і призерів проводиться за рахунок ПОЦТКУМ. Витрати учасників змагань (проїзд, ночівля та харчування) – за рахунок відряджуючих організацій.

 

Телефони для довідок: 2-49-86, 7-40-61, 4-24-33.

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ

И перевод на русский, само собой:

Утверждаю
Директор Полтавского областного
центра туризма и краеведения
учащейся молодежи
С.В. Комиссар
____ Марта 2013

П О Л О Ж Е Н И Е
о многодневных личных соревнованиях на первенство Полтавского областного центра туризма и краеведения учащейся молодежи по спортивному ориентированию
 «Неделя ориентировщика-2013»

1. ОРГАНИЗАТОРЫ

Общее руководство и непосредственное проведение и судейство соревнований осуществляет Полтавский областной центр туризма и краеведения учащейся молодежи и главная судейская коллегия (ГСК), состав которой утверждается оргкомитетом соревнований.

2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, ПРОГРАММА
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:
Группа А — спортсмены 1996 года рождения и старше.
Группа В — спортсмены 1997 -1999 г.р.
Группа С — спортсмены 2000 г.р. и моложе.
Группа N — новички, есть участники, которые не принимали участия ни в одном из официальных стартов в соревнованиях по спортивному ориентированию, независимо от возраста.
Приглашаются ориентировщики города Полтавы и области.
Участники соревнуются на дистанциях в заданном направлении и по выбору (группы С и N)

3. Место и сроки проведения, ПРОГРАММА
1 день — 4 апреля 2013 года, четверг — микрорайон Половки. Центр соревнований — гимназия № 32 города Полтавы. Открытие соревнований — в 14 часов 30 минут. Старт — в 15 часов.
2 день — 6 апреля 2013 года, суббота — район села Ковалевка. Центр соревнований — стадион местного интерната. Старт — в 11 часов.
3 день — 7 апреля 2013 года, воскресенье — лесной массив в районе сел Копылы, Марковка. Центр соревнований — у озера. Старт — 11 час.
4 день — 9 апреля 2013 года, вторник — «Зеленый остров», территория между руслом реки Ворскла и и участком железной дороги в районе станции Кривохатки. До центра соревнований двигаться улице Зеленый остров, а затем Советской армии в северо-восточном направлении. После стыка улиц Советской армии и Павла Тычыны — маркировка. Старт — в 15 часов.
5 день — 11 апреля 2013 года, четверг — городской дендрологический парк. От остановки автобуса «Дендропарк» до центра соревнований (поляна посреди карты) будет маркированная разметка. Старт — в 15 часов. Торжественное закрытие «Недели ориентировщика-2013» — после окончания соревнований, ориентировочно в 17 часов.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Личные места каждый день в группах определяются согласно Правилам соревнований.
Победители и призеры в общем зачете в группах А, В, С определяются по сумме мест, занятых спортсменами во всех стартах.

5. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры в общей первенства во всех группах награждаются грамотами и призами Полтавского областного центра туризма и краеведения учащейся молодежи.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Награждение победителей и призеров проводится за счет ПОЦТКУМ. Расходы участников соревнований (проезд, ночевка и питание) — за счет отправляющих организаций.

Телефоны для справок: 2-49-86, 7-40-61, 4-24-33.

Данное положение является выбором на соревнование.

Вот вкратце вся предварительная информация.

Уважаемые ориентировщики Полтавы и других населённых пунктов района и области! Приглашаем Вас принять участие в этих  традиционных открытых соревнованиях по спортивному ориентированию.

С большим к вам уважением, один из координаторов Недели, и автор блога  Жизнь в движении — полноценная!