Полтава. Неделя ориентировщика — 2014. Положение

СакураДобрый день, друзья! С весной вас!
Пост большей частью для ориентировщиков.  Публикую Положение о наших традиционных, уже 18-х городских соревнованиях по спортивному ориентированию «Неделя ориентировщика» на украинском и русском языках.                                                                                                                                         


ЗАТВЕРДЖУЮ……………………

Голова Полтавського міського клубу спортив-..
ного орієнтування та туризму «Центуріон»……

 ____________ Надія Сердюк………..

14 березня 2014 р.…………………….

ПОЛОЖЕННЯ
про багатоденні особисті змагання на першість Полтавського міського клубу спортивного орієнтування
і туризму (КСОТ) «Центуріон» зі спортивного орієнтування «Тиждень орієнтувальника-2014»

1. ОРГАНІЗАТОРИ

Загальне керівництво та безпосереднє проведення і суддівство змагань здійснює правління Полтавського міського клубу КСОТ «Центуріон» та головна суддівська колегія (ГСК), склад якої затверджується оргкомітетом змагань.

2. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ

ВІКОВІ ГРУПИ:
Група А – спортсмени 1997 року народження і старші.
Група В – спортсмени 1998 – 2000 р.н.
Група С – спортсмени 2001 р.н. і молодші.
Запрошуються орієнтувальники міста Полтави і області.
Учасники змагаються на дистанціях в заданому напрямку (вікові групи А і В) та з вибору (група С).

3. МІСЦЕ І ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ

1 день – 22 березня 2014 року, субота – район с. Вакуленці, Чернишівка (карта «Лісові Галявини»).
Старт – об 11 годині.
2 день – 23 березня 2014 року, неділя – район села Головач. Старт – о 10 годині.
3 день – 27 березня 2014 року, четвер – мікрорайон Половки. Центр змагань — гімназія №32 міста Полтави. Старт – о 15 годині.
4 день – 29 березня 2014 року, субота – район села Ковалівка. Старт – об 11 годині.
5 день – 30 березня 2014 року, неділя – лісовий масив в районі сіл Копили, Марківка. Центр змагань – біля озера. Старт – об 11 годині, гандикап.
Урочисте закриття «Тижня орієнтувальника – 2014» – після закінчення останнього дня змагань.

4. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

Особисті місця кожного дня в групах визначаються згідно з Правилами змагань.
Переможці та призери в загальному заліку в групах А, В, С визначаються за сумою часу, витраченого спортсменами на проходження дистанцій в усіх стартах.

5. НАГОРОДЖЕННЯ, ФІНАНСУВАННЯ

Переможці та призери в загальній першості в усіх групах нагороджуються дипломами та медалями КСОТ «Центуріон». Стартовий внесок за кожен старт (канцелярські товари, виготовлення карт, дипломів та медалей): група А – 5 грн., групи В і С – 3 грн.

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ

Зразки старих карт: 

Чернишівка
Карта урочища Чернишівка 2001 р.

Головач

Половки
Половки, Старты 04.04.2013
Ковалівка
Дистанція в районі с. Ковалівка
Сніжинка
Карта Копили, Сніжинка-2014

——————————————————————————————————————————-

Son-trava                                                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ………………….

Председатель Полтавского городского клуба спор-..
тивного ориентирования и туризма «Центурион»….

 ____________ Надежда Сердюк………..

14 марта 2014 р.…………………….

ПОЛОЖЕНИЕ
о многодневных личных соревнованиях на первенство Полтавского городского клуба спорт. ориентирования  и туризма (КСОТ) «Центурион»  по спортивному ориентированию «Неделя ориентировщика-2014»

1. ОРГАНИЗАТОРЫ

Общее руководство, проведение и судейство соревнований совершает правление Полтавского городского клуба КСОТ «Центурион» и главная судейская коллегия (ГСК), состав которой утверждается оргкомитетом соревнований.

2. УЧАСТНИКИ  СОРЕВНОВАНИЙ

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:
Группа А – спортсмены 1997 года рождения и старше.
Группа В – спортсмены 1998 – 2000 г.р.
Группа С – спортсмены 2001 г.р. и моложе.
Приглашаются ориентировщики города Полтавы и области.
Участники соревнуются на дистанциях в заданном направлении (возрастные группы А и В)  и по выбору (группа С).

3. МЕСТО И  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

1 день – 22 марта 2014 года, суббота – район с. Вакуленцы, Чернишовка (карта «Лесные Поляны»).
Старт –  в 11 часов.
2 день – 23 марта 2014 года, воскревсенье – район села Головач. Старт – в 10 часов.
3 день – 27 марта 2014 года, четверг – микрорайон Половки. Центр соревнований — гімназия №32 города Полтавы. Старт – в  15 часов.
4 день – 29 марта 2014 года, суббота – район села Ковалёвка. Старт – в 11 часов.
5 день – 30 марта 2014 года, воскресенье – лесной массив в районе сёл Копылы, Марковка. Центр соревнований – возле озера. Старт – в 11 часов, гандикап.
Торжественное закрытие «Недели ориентировщика – 2014» – после окончания  соревнований.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Личные места каждого дня в группах определяются в соответствии с Правилами соревнований.
Победители и призёры в общем зачёте в группах А, В и С определяются по сумме времени, затраченного спортсменами на прохождение дистанции во всех стартах.

5. НАГРАЖДЕНИЕ, ФИНАНСИРОВАНИЕ

Победители и призери в общем первенстве во всех группах награждаются дипломами и медалями КСОТ «Центурион». Стартовый взнос за каждый старт (канцелярские товары, изготовление карт, дипломов и медалей): группа А – 5 грн., группи В и С – 3 грн.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

Статьи  о предыдущих соревнованиях «Недели ориентировщика»:

1. Неделя ориентировщика-2013. День 4-й
2. Результаты «Недели ориентировщика-2013». Фото 2-го  дня
3. Итоги Недели ориентировщика-2012

Будьте здоровы и готовьтесь к стартам!

С уважением, Виталий, автор блога